Nasze przedszkole od 1 września 2019 roku posiada Certyfikat Przedszkola Freblowskiego realizując program wychowania przedszkolnego „Dar Zabawy”  w oparciu  opracowanym na podstawie pedagogiki F. Froebla we wszystkich grupach przedszkolnych.  W celu podniesienia swoich kompetencji nauczycielki systematycznie uczestniczą w warsztatach i szkoleniach organizowanych przed Edukatorów Freblowskich.

Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, pozwól mi zrobić, a zrozumiem.

Konfucjusz

Wilhelm Friedrich  Froebel jest twórcą wychowania przedszkolnego, to on założył Ogródki Dziecięce, w których to mali wychowankowie poznawali świat. W czasie pobytu dzieci w Ogródkach, nie tyko uczyły się przez zabawę, ale także poznawały zasady funkcjonowania w nowej dla siebie grupie społecznej. Nauczanie zgodnie z założeniami Froebla odnosiło się do ówczesnej nazwy przedszkoli – Ogródków. Nauczyciel jako ogrodnik, miał pielęgnować swoje rośliny – dzieci, by mogły jak najpiękniej rozkwitać. Należało jednak pamiętać, że każda roślina do swojego wzrostu potrzebuje innych warunków. Zadaniem nauczyciela było łączenie w ramach swojego ogródka potrzeby każdego dziecka z osobna we wspólne potrzeby grupy. Dzięki temu wzrastanie dziecka było harmonijne oraz całościowe, z zachowaniem jego osobowości oraz nauki życia w grupie.

Materiałem dydaktycznym stosowanym podczas procesu edukacyjnego są Dary, które wzbogacają poznawanie świata a także inspirują i motywują do doświadczania oraz eksperymentowania.

Zestaw Darów to 14 drewnianych pudełek, w których umieszczone są miękkie piłeczki, drewniane klocki, kolorowa mozaika czy pierścienie. Ten materiał dydaktyczny uruchamia u dzieci widzenie symboliczne, stymuluje dziecięcą sensorykę, pobudza do kreatywnych rozwiązań, do eksperymentowania oraz tworzenia. Jednym słowem działa całościowo na rozwój dziecka we wszystkich jego obszarach.

Nauczyciel freblowski to taki, który widzi w każdym dziecku duży potencjał, który dostrzega potrzeby oraz możliwości każdego dziecka z osobna, jednocześnie ucząc współpracy w grupie. Freblowscy nauczyciele to osoby pełne pasji, kreatywnego podejścia, nieustannie doskonalące swoje umiejętności, poszukujące nowych pedagogicznych rozwiązań.

Praca w nurcie pedagogiki freblowskiej odbywa się bez gotowych pakietów wydawniczych. To nauczyciel przygotowuje dla swojej grupy karty pracy, mając na uwadze zainteresowanie oraz poziom rozwojowy dzieci.

Przedszkola Freblowskie działają w oparciu o Program Wychowania Przedszkolnego Dar Zabawy, autorstwa B. Bilewicz – Kuźni, S. Kustosz, K. Małek.  Zgodnie z założeniami programu dzieci pracują w czterech grupach zabawowo – zadaniowych, są to: grupa darów, grupa twórcza, grupa gospodarcza, grupa badawcza. Aktywności w każdej z grup różnią się od siebie, jednak są spójne z tematem zajęć. Dzięki takiej organizacji dnia oraz tygodnia, każde dziecko ma możliwość skorzystania ze wszystkich aktywności w tygodniu czynnie a nie biernie.

 

„Dzieci i zegarki nie mogą być stale nakręcane. Trzeba im taż dać czas na chodzenie.”

Friedrich Froebel